Erfarenheter från pilotprojekt inom arbetsförmedling utnyttjas i tillväxttjänsterna

29.11.2017

En utvärderingsundersökning som gjorts om de pilotprojekt som ingår i spetsprojektet för arbetsförmedling ger mångsidig information för beredningen av landskapsreformen och tillväxttjänstreformen.

En central rekommendation i utvärderingen är att de nya pilotprojekten bör innefatta betydligt fler kunder än de nuvarande. Inom projekten har man fått tillräckligt med kunder i de försök där kundvägledningen har varit systematisk.

För att få tillräckligt många kunder och säkerställa goda resultat vid hänvisningen till köpta tjänster finns det enligt undersökningen behov av att öka den obligatoriska karaktären. De pilotprojekt som har genomförts hittills har grundat sig på frivillighet.

I de kommande försöken kommer man att på ett bättre sätt än tidigare samordna både arbetskrafts- och företagsservicen och beakta olika arbetsformer, såsom lönearbete, företagande, ströjobb och egenanställning.

Som en del av spetsprojektet för arbetsförmedling har det genomförts 13 pilotprojekt inom arbetsförmedlingen och företagstjänsterna.

Målet med regeringens spetsprojekt för arbetsförmedling är att arbetslösa arbetssökande snabbare ska få jobb och att tillgången till kompetent arbetskraft ska främjas.

Mer info

Erfarenheter från pilotprojekt inom arbetsförmedling utnyttjas i tillväxttjänsterna, ANM:s meddelande 29.11.2017, tem.fi

Rapport om verksamhets- och utvärderingsundersökningen av pilotprojekt inom spetsprojektet för arbetsförmedlingen (på finska)

Spetsprojektet för arbetsförmedlingen