Unga framåt i arbetslivet! och Unga i jobb! –tjänsterna prioriterar ungas behov

Tjänsterna Unga framåt i arbetslivet! och Unga i jobb! hjälper unga att komma igång med arbetskarriären, hitta jobb på den öppna arbetsmarknaden eller att sysselsätta sig själv som företagare.

Med hjälp av tjänsterna strävar man att tillsammans med de unga söka och förverkliga sådana tillvägagångssätt som leder till ett önskat mål. Tjänsterna är till för de unga och med hjälp av dem söker man en helhetslösning för den unga där även de personliga behoven tas i beaktan. Man strävar också till att stärka den ungas delaktighet och främja personens möjligheter att bli sysselsatt.

Målsättningarna når man genom att utveckla kunnandet på olika sätt, det kan t.ex. ske via RekryteringsUtbildning.

I slutet av december 2018 hade ca 3000 unga deltagit i tjänsten Unga framåt i arbetslivet! och ca 1600 hade varit delaktiga i tjänsten Unga i jobb! Målsättningen är att sammanlagt 10 000 unga skulle delta i tjänsterna.

Med hjälp av tjänsterna strävar man också till nya samarbetsmodeller för arbets- och näringsförvaltningen, Navigatorerna och tjänsteproducenterna.
Man förbereder sig för den kommande tillväxttjänstreformen genom att främja ett nytt slag av marknadsbestämd serviceaffärsverksamhet i ett allt intensivare samarbete med tjänsteproducenterna  och deras nätverk.

Aktörer runt om i landet som valts genom konkurrensutsättning erbjuder tjänster ända fram till slutet av år 2019.. Tjänsteproducenterna får betalt enligt överenskommelse, på basen av uppnådda resultat.

Förverkligandet av tjänsterna styrs av de regionala NTM-centralerna  och TE-byråerna i samarbete med NTM-centralen i Södra Savolax som ansvarar för upphandlingen.

Ytterligare info:
Upphandlingsassistent Nina Manninen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn. 0 295 024 120, nina.manninen(at)ely-keskus.fi

Läs mera om tjänsterna på vår webbplats:

Unga framåt i arbetslivet! -tjänsten

Unga i jobb! -tjänsten