Lön för deltidsarbete fördröjer inte längre arbetslöshetsförmånen

Betalningen för deltidsarbete och jämkad arbetslöshetsförmån blir flexiblare från och med 1 april 2019.

I fortsättningen påverkar inte en lön som betalats för deltidsarbete arbetslöshetsförmånen för samma månad, utan den jämkade arbetslöshetsförmånen kommer först följande månad. På det här sättet undviks pauser i utbetalningen av arbetslöshetsförmån.

En annan förändring som påverkar arbetslöshetsförmånen är Inkomstregistret, som underlättar anmälan av löner till olika myndigheter.

Inkomstregistret

Läs mer om ändringen av den jämkade arbetslöshetsförmånen i meddelandet från Fpa nedan.

Lön för deltidsarbete fördröjer inte längre utbetalningen av arbetslöshetsförmåner, meddelande 14.12.2018, Fpa