Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2019

18.1.2019

För dig, som är under 25 år och saknar examen, ger vårens antagningar en möjlighet att söka till en utbildning.

Ansökningstider år 2019

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

 • Ansökningstiden är 19.2–12.3.2019
 • Ansökningstiden utgår 12.3 kl. 15.00
 • Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj

Gemensam ansökan till högskolor våren 2019

 • 9.1−23.1.2019 (ansökningstid 1 )
 • Utbildningar på främmande språk vid yrkeshögskolor och universitet
 • Utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet
 • 20.3−3.4.2019 (ansökningstid 2)
 • Svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet

En person som är under 25 år är skyldig att söka till utbildningar som inleds på hösten

Skyldigheten att söka till utbildning som leder till examen gäller både dem som ansöker om arbetsmarknadsstöd och dem som ansöker om FPA:s och arbetslöshetskassans arbetslöshetsdagpenning.
Skyldigheten baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ansökningsskyldigheten uppfylls, då du under våren söker till minst två utbildningsalternativ vars utbildningar inleds på hösten, och vars inträdeskrav du uppfyller. Du kan också söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan eller läroavtalsutbildning.

Utbildningen du söker till bör leda till yrkesinriktad examina eller högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands.

Du kan söka två gymnasieplatser om du bara slutfört grundskolan. Gymnasiestudier ska omfatta minst 75 kurser eller ordnas i ett internat.

Du kan gå vuxengymnasium endast ifall du kommit överens om det med arbets- och näringsbyrån på förhand.

Även vårens abiturienter bör söka till utbildning som inleds på hösten.

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån fr.o.m. den 1.9. om

 • du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning
 • genom eget agerande orsakar att du inte blir vald (du låter t.ex. bli att delta i inträdesproven)
 • vägrar delta i utbildning

Om du avbryter dina studier i ett senare skede utan godtagbar orsak, kan du inte få arbetslöshetsförmån

Ytterligare info

Webbplatsen Studieinfo.fi 

Snart är det dags att söka till utbildningar 2019

TE-tjänsternas telefontjänst, Utbildningsrådgivningen