Arbetslösheten kostar samhället för mycket säger minister Lindström

21.1.2019

Om en arbetslös person sysselsätts på heltid blir besparingen i utbetalade arbetslöshetsförmåner i genomsnitt 7 000 euro per år. Besparingarna varierar från en besparing på 3 600 euro om en ung person sysselsätts till 11 000 euro om en långtidsarbetslös person sysselsätts. När besparingen betraktas utifrån personens sannolikhet att sysselsättas, är besparingen när det gäller de som lättare sysselsätts 6 000 euro och de som är mest svårsysselsatta 7 500 euro.

Resultaten framgår av rapporten Työttömyyden laajat kustannukset (Arbetslöshetens breda kostnader), som publicerades den 21 januari 2019. Forskningsprojektet har genomförts av PTT ry inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan.

– Arbetslösheten kostar samhället för mycket. Finland har inte råd med en så här stor årlig utgiftspost, även om de senaste årens starkare efterfrågan på arbetskraft och införda aktiveringsåtgärder klart har minskat antalet arbetslösa, säger arbetsminister Jari Lindström i sina kommentarer angående resultaten i rapporten.

Effektiv arbetsförmedling och individuella, fungerande tjänster som ges i rätt tid är väsentliga insatser för att minska arbetslösheten, men de inverkar också på inkomsterna efter arbetslösheten. Arbets- och näringstjänsterna har under de senaste åren lyckats svara väl på denna utmaning, konstaterar minister Lindström.

Mer info:

Minister Lindström: Arbetslösheten kostar samhället för mycket, ANM:s meddelande 21.1.2019, tem.fi

Studie: Samhällsekonomin gynnas när en arbetslös sysselsätts, Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 21.1.2019, tietokayttoon.fi