Sysselsättningsöversikten för december: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade och antalet nya lediga jobb ökade

24.1.2019

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 66 800, vilket är 24 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 95 000, dvs. 16 000 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 256 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 39 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 27 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 900 färre än i förra december, dvs. sammanlagt 33 400. I januari–december avslutades i genomsnitt 69,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,0 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 45 900 nya lediga jobb, dvs. 5 600 fler än i förra december. Allt som allt fanns det i december 89 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 116 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 1 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 84 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,1 procent, dvs. 2,5 procentenheter högre än i december i fjol. Arbetslöshetsgraden var 5,4 procent, dvs. 3,0 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Mer info:

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i december, ANM:s meddelande 24.1.2019, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi