Mångsidig hjälp i olika skeden av företagandet #KylläLöytyy!

Kyllä löytyy! – med hjälp av TE-tjänsterna kunniga arbetstagare åt företagen. Det finns ett brett utbud av tjänster då du behöver hjälp med rekrytering, utbildningar och personalutveckling. Största delen av tjänsterna är avgiftsfria.

Rekryteringstjänsterna innefattar förutom platsannonsering och rekryteringsservice även lönesubvention, gemensam anskaffning av utbildning, startpeng samt avgiftsfria vägledningstjänster.

Nytt för i år är sysselsättningspremien på 4 000 euro. Handla snabbt!

Vi sakkunniga på TE-tjänsterna är bekanta med arbetssökande i regionen och arbetsmarknaden. Vi kommer gärna till ditt företag och berättar om TE-tjänsternas service. Fråga mer så tar vi tillsammans reda på tjänster och nätverk.

Mer info

Minister Lindström berättar mer om ämnet i sin blogg 28.1.2019. (på finska)

#Kyllälöytyy

Läs mera om vårt serviceutbud