Stor arbetskraftspotential bland långtidsarbetslösa visar undersökning

25.2.2019

Bland långtidsarbetslösa finns det många arbetssökande med hög utbildningsnivå som är arbetsorienterade och har hög motivation och som är optimistiska i fråga om utsikterna att hitta jobb. Detta framgår av en undersökning som gjorts vid Östra Finlands universitet.

Arbetslösa arbetssökande utgör en stor arbetskraftspotential även när arbetslösheten har blivit långvarig.

De tre andra viktigaste iakttagelserna i undersökningen gäller betydelsen av sociala nätverk med tanke på sysselsättningen, åldern som hinder för sysselsättning samt det faktum att arbetsgivarna har dålig kännedom om arbets- och näringstjänster och om arbetskraftspotentialen bland dem som länge varit arbetslösa.

Bland rekryteringskanalerna lyfte både arbetsgivarna och de arbetslösa särskilt fram de personliga nätverken. Arbetslösa kan ha svårt att knyta kontakter med arbetsgivarna. Därför föreslår forskargruppen bland annat att arbets- och näringsförvaltningens rekryteringstillfällen förnyas. Enligt utredningen anser både arbetsgivarna och de arbetslösa att rekryteringstillfällena i sin nuvarande form inte är effektiva med tanke på rekryteringen.

Även om arbetsgivarna bedömer att den arbetssökandes ålder inte är en särskilt avgörande faktor vid nyanställning upplever de arbetslösa att åldern utgör ett betydande hinder för sysselsättning.

Undersökningen visar att arbetsgivarna inte tillräcklig väl känner till de olika alternativen i arbets- och näringstjänsterna, exempelvis lönesubventioner.

Mer info

Undersökning: Stor arbetskraftspotential bland långtidsarbetslösa, ANM:s pressmeddelande 25.2.2019, tem.fi