Sysselsättningsöversikten för januari: 34 400 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare

26.2.2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 251 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 34 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 65 900, vilket är 23 700 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 94 100, dvs. 14 700 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 500 färre än i januari i fjol.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 87 000 nya lediga jobb, dvs. 12 400 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 134 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 20 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari deltog 122 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 800 fler än ett år tidigare.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 35 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,6 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 181 000, vilket är 57 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,8 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Mer info:

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i januari, ANM:s meddelande 26.2.2019, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi