ANM:s tjänstemannainlägg: Även svåra lösningar bör tas i bruk för att höja sysselsättningsnivån

26.2.2019

En höjning av sysselsättningsnivån till 75 procent och en ökning av antalet sysselsatta i arbetsför ålder med över 100 000 under följande valperiod förutsätter reformer av trepartssamarbetet och arbetslivets spelregler, stärkande av det arbetslivsorienterade lärandet, arbetskraftspolitik som stöder tillväxt och sysselsättning samt arbetskraftsinvandring. Samtidigt behövs en översyn av förhållandet mellan arbetet och den sociala tryggheten.

I sitt tjänstemannainlägg lyfter arbets- och näringsministeriet fram sådana arbetsmarknadsrelaterade lösningar som har en möjlighet att inverka på sysselsättningsnivån och arbetsmarknadens funktion. Utgångspunkten är en samordnad arbets- och näringspolitik. I inlägget gås arbetsmarknadens utvecklingsutsikter igenom samtidigt som centrala frågor och lösningsalternativ lyfts upp till diskussion.

Finlands sysselsättningsnivå bör höjas för att vår välfärdsstat ska kunna upprätthållas. De enkla metoderna för att höja sysselsättningsnivån har redan använts, så nu behövs även svåra lösningar. I vår syn på arbetsmarknaden lyfter vi fram lösningar genom vilka man kan inverka på arbetsmarknadens funktion, utvecklingen av kompetensen, arbetskraftsinvandringen och reformerandet av arbetskrafts- och företagstjänsterna, understryker kanslichef Jari Gustafsson.

Vi lyfter fram ett behov av att reformera trepartssamarbetet tillsammans med arbetsmarknadens parter. Vi ser som viktigt att en gemensam lägesbild ska stå som utgångspunkt för trepartssamarbetet och att alla åtgärder ska syfta till en höjning av sysselsättningsnivån. Målet är en verksamhetsmiljö som stöder tillväxt och sysselsättning, fortsätter kanslichef Gustafsson.

Mer info

Metoder för att höja sysselsättningsnivån lyfts fram i arbets- och näringsministeriets syn på arbetsmarknaden, ANM:s pressmeddelande 26.2.2019