Kunderna hos TE-tjänsterna upplever de regelbundna intervjuerna som nyttiga

11.3.2019

Enligt en färsk undersökning har intervjuerna med de arbetslösa åstadkommit kostnadsnytta i och med att kunderna effektivare hänvisas till tjänsterna. Kunderna hos arbets- och näringstjänsterna upplever för det mesta de regelbundna intervjuerna som nyttiga.

I början av 2017 trädde flera ändringar i arbetskraftsservicen och utkomstskyddet för arbetslösa i kraft. Intervjuerna som skulle göras med alla arbetssökande regelbundet vart tredje månad blev föremål för mycket diskussion.

I början av 2017 hade cirka 17 procent av de arbetslösa intervjuats högst 3 månader tidigare. Nu är man i ett läge där 75 procent av de arbetslösa är intervjuade för högst 3 månader sedan. Resten av intervjuerna kan vara onödiga av positiva orsaker. För tillfället är det stor efterfrågan på arbetskraft på arbetsmarknaden så många arbetssökande hittar ett jobb innan intervjun hinner göras. Intervjun är också onödig, om arbetssökanden vet att arbetslösheten kommer att ta slut inom den närmaste framtiden. Vissa kan exempelvis börja fullgöra beväringstjänst eller inleda studier eller föräldraledighet.

Idag, den 8 mars 2019, har det publicerats en undersökning där effekterna av de intervjuer som genomförts med kortare intervall har utvärderats. Undersökningen genomfördes av MDI Public Oy, TK Eval, Melkior Oy, Mikko Kesä Oy och Arnkil Dialogues. Undersökningen har gjorts inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Enligt arbets- och näringsministeriets egen bedömning har intervjuerna minskat antalet arbetslösa år 2017 med uppemot 20 000–30 000 personer.

Mer info

Minister Lindström: Regelbundna möten med de arbetslösa underlättar jobbsökningen och minskar arbetslösheten, ANM:s meddelande 8.3.2019, tem.fi