Rekordmånga löntagare tror att de hittar ett nytt jobb om de blir arbetslösa

12.3.2019

Löntagarna har ljus syn på arbetsmarknaden: 43 procent tror att de säkert kommer att hitta ett jobb som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de blir arbetslösa.

Den ekonomiska tillväxten och efterfrågan på arbetskraft syns i löntagarnas bedömningar av hur stabil deras egen jobbsituation är och vilka möjligheter de har att hitta nytt arbete. Detta framgår av de preliminära uppgifterna om arbetslivsbarometern 2018. Risken för uppsägningar och permitteringar är för närvarande på mycket låg nivå. Ungefär en tredjedel av respondenterna uppgav att det anställts mer personal på den egna arbetsplatsen under det senaste året.

Enligt siffrorna för 2018 är det rekordmånga som tror att de kan hitta ett nytt arbete som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de blir arbetslösa. 43 procent av respondenterna var säkra på detta, och endast sex löntagare av hundra bedömde att de säkert inte får nytt arbete. Äldre löntagare bedömer sina möjligheter mer kritiskt än unga löntagare, men under det senaste året har tron på att hitta nytt jobb blivit mycket starkare även hos löntagare över 55 år.

Mellan högre tjänstemän, lägre tjänstemän och arbetare är skillnaderna i möjligheterna till inflytande stora och varaktiga. Av de högre tjänstemännen upplevde hela 64 procent att de har goda påverkningsmöjligheter, medan motsvarande andel bland arbetarna var 43 procent.

Distansarbete har ökat klart först under de senaste åren. Distansarbete utförs av i synnerhet högre tjänstemän samt löntagare som arbetar inom staten och inom privata tjänster.

Mer info

Arbetslivsbarometern 2018: Tron på att finna nytt arbete rekordstark, ANM:s meddelande 12.3.2019, tem.fi

Projektet Arbetsliv 2020: Den positiva utvecklingskurvan i arbetslivsbarometern bör upprätthållas, ANM:s meddelande 12.3.2019, tem.fi