Arbetsprövning är en viktig och välfungerande arbets- och näringstjänst

13.3.2019

Enligt en undersökning som arbets- och näringsministeriet beställt är arbetsprövning huvudsakligen en välfungerande och kostnadseffektiv tjänst som bör ingå i arbets- och näringstjänsternas tjänsteutbud även i fortsättningen.
Enligt undersökningen var arbetsprövning i regel en positiv erfarenhet för dem som deltog. Arbetsuppgifterna och handledningen för deltagarna i arbetsprövning ansågs stort sett vara bra. Merparten av deltagarna ansåg att prövning var en tjänst som lämpade sig för deras situation.

– Enligt undersökningen är arbetsprövning som tjänst huvudsakligen fungerande och en stor del av deltagarna var nöjda. Även arbetsgivare upplever att arbetsprövning är till nytta, konstaterar överdirektör Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet.

Undersökningen visade att arbetsprövning är ett fungerande sätt att hjälpa i synnerhet unga personer som saknar utbildning att söka sig till studier och därigenom in i arbetslivet. Speciellt i fråga om ungdomar som sökte sin karriärinriktning avslutades jobbsökningen med studier klart oftare än i referensgruppen.  

Kostnaderna för arbetsprövning är tämligen låga och dess nytta för den offentliga ekonomin och samhället i övrigt överstiger klart kostnaderna. Enligt undersökningen är arbetsprövning en kostnadseffektiv tjänst och det lönar sig att fortsätta med den även framöver.  

I undersökningen utreddes också hur rekryteringsprövningen, som var i bruk 2017–2018, fungerade. Vid rekryteringsprövning arbetar den arbetssökande hos en arbetsgivare i högst en månad. Om personen blev anställd, drogs perioden av från prövotiden.
Rekryteringsprövningen visade sig ha positiva effekter, eftersom merparten av perioderna med rekryteringsprövning ledde till anställning. Rekryteringsprövningen var dock en tjänst som användes endast i mycket liten grad. Enligt forskarlaget finns det behov av en liknande tjänst även i framtiden, men de förmåner som betalas under tiden för tjänsten bör ses över.

Mer info

Undersökning: Arbetsprövning är en viktig och välfungerande arbets- och näringstjänst, ANM:s meddelande 13.3.2019, tem.fi