Deltidsanställda behöver inte längre vänta på sin arbetslöshetsförmån

21.3.2019

Sammanjämkningen av lön och arbetslöshetsförmån underlättas från och med 1.4.2019. Kunderna ska på normalt vis anmäla tiden i arbete i en anmälan om arbetslöshetstid till FPA, men arbetet påverkar arbetslöshetsförmånens belopp först efter att lönen har betalats ut. FPA får uppgifter om det utbetalda lönebeloppet från inkomstregistret.

När en arbetslös arbetssökande kombinerar deltids- eller ströjobb och en arbetslöshetsförmån kan han eller hon få jämkad arbetslöshetsförmån där man beaktar den lön som erhållits för arbetet. Hittills har den som ansökt om jämkad arbetslöshetsförmån varit tvungen att vänta på löneuppgifterna, vilket har orsakat fördröjning och ovisshet eftersom förmånen har kunnat betalas ut först när kunden har lämnat in lönespecifikationen.

Efter lagändringen kommer lönen att jämkas med arbetslöshetsförmånen för den utbetalningsperiod då lönen betalas ut. Om en person exempelvis arbetar deltid i maj och lönen för arbetet betalas ut i mitten av juni, jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för juni. Arbetslöshetsförmånen för maj betalas ut utan fördröjningar och till fullt belopp, om personen i maj inte har andra inkomster som ska beaktas vid jämkningen.

Tidigare har lönen för deltidsarbete som utförts till exempel i februari jämkats med arbetslöshetsförmånen för februari, även om lönen har betalats ut först i mitten av mars. Det betyder att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen för februari har fördröjts och lönen har påverkat förmånen i förskott.

Ändringen gäller arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning som betalas ut efter 1.4.2019.

Mer info 

Deltidsanställda behöver inte längre vänta på sin arbetslöshetsförmån, FPA:s meddelande 20.3.2019, fpa.fi