Arbets - och näringsförvaltningen hjälper människor vid pappersbruket i Uleåborg att snabbt hitta nya jobb

22.3.2019

Stora Enso meddelade den 18 mars att samarbetsförhandlingar ska inledas vid företagets pappersbruk i Uleåborg. Samarbetsförhandlingarna hotar 400 arbetsplatser.

Arbets - och näringsförvaltningens tjänster kan användas i stor utsträckning. Normala åtgärder i samband med omställningsskydd kan inledas omedelbart då samarbetsförhandlingarna inleds. Arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten är väl uppdaterad om läget.

Arbets- och näringsministeriet ska dessutom utreda Europeiska globaliseringsfondens (EFG) möjligheter att ge stöd för att de som kommer att sägas upp från Stora Enso ska få ny sysselsättning. Möjligheterna att använda EFG kan utredas närmare i det skedet som det slutliga antalet uppsagda är känt.  

Bland annat på grund av det goda arbetsmarknadsläget har det inte ansetts finnas något behov av särskild öronmärkt finansiering vid plötslig strukturförändring. En aktivering av finansieringsinstrumentet kräver regeringens proposition om en tilläggsbudget till riksdagen.

Mer info

Minister Lindström: Arbets - och näringsförvaltningens tjänster hjälper människor att snabbt få ny sysselsättning i Uleåborgsregionen, ANM:s meddelande publ på svenska 21.3.2019, tem.fi