Sysselsättningsöversikten för februari: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade

26.3.2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 245 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 64 700, vilket är 21 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 92 900, dvs. 13 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 900 färre än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 30 500. I januari-februari avslutades i genomsnitt 63,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 77 800 nya lediga jobb, dvs. 8 700 fler än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 161 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 23 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari deltog 125 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 300 färre än ett år tidigare.

I slutet av februari fanns det i hela landet 22 000 permitterade, vilket är 3 000 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 34 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,7 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än i februari i fjol. Arbetslöshetsgraden var 7,4 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än ett år tidigare, enligt Statistikcentralen.

Mer info:

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari, ANM:s meddelande 26.3.2019, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi