Brexits inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen under tiden för jobbsökningsresor

25.3.2019

I och med EU kan du erhålla rätt till inkomstrelaterad dagpenning i Finland, som baserar sig på arbete som du utfört i ett annat EU-land. Det är också möjligt att göra jobbsökningsresor till andra EU-länder och få inkomstrelaterad dagpenning för den tiden.

Ifall brexit genomförs i slutet av mars utan avtal, upphör dessa rättigheter för Storbritanniens del. Datum för utträdet är ännu öppet.

Jobbsökningsresor

Du kan söka jobb i ett annat EU-land under en period på tre månader. Under jobbsökningen kan du få inkomstrelaterad dagpenning.

Ifall du befinner dig i Storbritannien på jobbsökningsresa då Storbritanniens medlemskap i EU upphör utan avtal, upphör betalningen av förmånen från Finland i och med utträdet. Utbetalningen av förmånen kan fortsätta, då du anmäler dig som arbetssökande i Finland.

Om du hittar ett jobb i Storbritannien under din jobbsökningsresa, lönar det sig för dig att be om noggrannare instruktioner från din egen arbetslöshetskassa med tanke på fortsättningen.

Brexit kommer att ha vissa inverkningar på FPA-förmånerna, FPA:s meddelande 5.2.2019, fpa.fi

Brexit kan påverka våra tjänster, etk.fi 

Förberett för Brexit inom den sociala tryggheten och läkemedelsförsörjningen, social- och hälsovårsdsministeriets meddelande 16.1.2019, stm.fi

Information om brexit, statsrådets kansli, vnk.fi

Brexit vaikuttaa ansiopäivärahan kohdalla työnhakumatkoihin ja ulkomaan työskentelyn hyväksi lukemiseen, Arbetslöshetskassornas samorganisations meddelande 5.3.2019, tyj.fi (på finska)