Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars

25.4.2019

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 700, vilket är 19 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 90 600, dvs. 11 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 700 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 29 500. I januari–mars avslutades i genomsnitt 64,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,6 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 73 300 nya lediga jobb, dvs. 9 600 fler än i mars i fjol.

Arbetslöshetsgraden:  Enligt statistikcentralen var i mars 7,0 procent.

Läs mera:

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 24.4.2019)