En lägesrapport som utvärderar aktiveringsmodellens konsekvenser har publicerats

10.5.2019

Enligt utredningen som beställts av arbets- och näringsministeriet deltog fler i sysselsättningsfrämjande service än tidigare efter införandet av aktiveringsmodellen. Mängden arbete under arbetslöshetstiden ökade också.

Införandet av aktiveringsmodellen minskade utkomstskyddet för arbetslösa för drygt en tredjedel av de som fick arbetslöshetsförmåner i början av 2018. Arbetslöshetsförmånerna sänktes särskilt ofta för äldre arbetslösa och utkomstskyddet för de som får tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning.

Efter att aktiveringsmodellen trätt i kraft ökade deltagandet i sysselsättningsfrämjande service. Deltagandet i korta tjänster som precis uppfyller villkoren enligt aktiveringsmodellen ökade särskilt. Enligt utredningen förefaller arbets- och näringsbyråerna ha reagerat på den ökade efterfrågan på service genom att öka utbudet av korta utbildningsperioder.

Både arbete under arbetslösheten och bortfall från det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa ökade efter införandet av aktiveringsmodellen. Delvis är det dock fråga om en förbättrad sysselsättningssituation och effekter av andra reformer. Eftersom aktiveringsmodellen gäller nästan alla arbetslösa finns det inte någon lämplig kontrollgrupp som man kunde jämföra med de arbetslösa som omfattas av aktiveringsmodellen. Därmed är det svårt att avskilja effekten av förändringar i konjunkturläget med effekten av aktiveringsmodellen.

Enligt resultaten av en enkät riktad till sakkunniga vid arbets- och näringsbyråerna som ingår i utredningen anses aktiveringsmodellen i sin nuvarande form inte vara ett ändamålsenligt sätt att främja sysselsättningen. Arbetslösa har olika förutsättningar och möjligheter att uppfylla villkoret enligt aktiveringsmodellen av antingen individuella eller sociala skäl.

Förändringen av de arbetslösas aktivitet efter införandet av aktiveringsmodellen utvärderas av Statens ekonomiska forskningscentral och Åbo universitet på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Mer info 

En lägesrapport som utvärderar aktiveringsmodellens konsekvenser har publicerats, ANM:s meddelande 7.5.2019, tem.fi