Om du är nyutexaminerad och inte har hittat ett jobb ännu kan du söka om understöd från FPA

14.5.2019

Om du saknar arbete när du avslutar studierna ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande. Du anmäler dig som arbetslös arbetssökande lättast via TE-tjänsternas e-tjänster. FPA betalar arbetslöshetsförmåner tidigast från och med den dag du anmäler dig. Det går snabbast att ansöka om arbetslöshetsförmåner på nätet via FPA:s e-tjänst.

Nyutexaminerade kan få arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA. Om en nyutexaminerad uppfyller arbetsvillkoret eller har en yrkesutbildning är självrisktiden 5 vardagar.

Om arbetsvillkoret inte uppfylls och yrkesutbildning saknas kan man få arbetsmarknadsstöd efter en väntetid på ungefär 5 månader. Rätten till arbetsmarknadsstöd uppkommer tidigare om den arbetssökande deltar i någon sysselsättningsfrämjande service, såsom arbetsprövning.

Det går snabbast att ansöka om arbetslöshetsförmåner via FPA:s e-tjänst. Det lönar sig att göra ansökan först när självrisktiden har löpt ut. Arbetslöshetsdagarna ska emellertid antecknas i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. I samband med ansökan i e-tjänsten framgår det vilka bilagor som behövs.

Nyutexaminerade kan också få bostadsbidrag. Bostadsbidrag beviljas för hushållet, dvs. i allmänhet för alla som bor i samma bostad. Om en nyutexaminerad har fått bostadsbidrag under studietiden och blir arbetslös kan förändringen i inkomsterna inverka på bostadsbidragets belopp. Förändringen i inkomsterna ska anmälas till FPA.

Mer info 

Är du nyutexaminerad och utan jobb – sök understöd, FPA:s meddelande 14.5.2019, kela.fi

Bekanta dig också med 

Hitta jobb helheten på te-tjanster.fi