En ny version av Arbetsmarknadstorget tas i bruk i september 2019

Det förnyade Arbetsmarknadstorget tas i bruk i september 2019. Den nya versionens mest synliga förändringar är ett nytt användargränssnitt som är format tillsammans med kunderna, samt nytt, kundinriktat informationsinnehåll. Också Arbetsmarknadstorgets visuella uttryck förnyas.

Nya egenskaper som kommer till Arbetsmarknadstorget är situationsbaserade guider över tillgänglig offentlig service (t.ex. paketen åt personkunder ”Intresserad av att sysselsätta mig själv” och ”Arbetslös eller håller på att bli arbetslös” samt åt arbetsgivarkunder ”Jag vill anställa någon” och ”Jag vill utveckla min personal”) och dessa guider fungerar utan att behöva logga in. Som hjälp inför yrkesval erbjuds yrkes- och yrkesområdesbeskrivningar samt intervjuer med yrkesutövare från olika områden.

Funktioner som flyttar från den nuvarande Söktjänsten kommer fortsättningsvis kräva säker inloggning. Centrala funktioner för en arbetssökande är bl.a. att skapa en arbetssökningsprofil och de arbetsplatsförslag som ges i tjänsten. Centrala funktioner för en arbetsgivare är förslag på arbetstagare som är de mest lämpliga för arbetsplatsen utgående ifrån deras kunnande, samt möjligheten att skicka meddelanden till de som publicerat en intressant sökningsprofil.

I septembers förnyelse är det framför allt fråga om att Arbetsmarknadstorgets nuvarande tjänster samlas till en ny lättanvänd plattform. Under hösten och vintern 2019-2020 förbättras och utökas tjänsterna. Till utvecklingsområdena hör bl.a. att man kan göra en arbetsplatssökning utan inloggning, det blir lättare att fylla i en arbetssökningsprofil, samt relevansen på arbetsplatsförslag på Arbetsmarknadstorget förbättras. Dessutom kommer en möjlighet att ansluta sig till Arbetsmarknadstorgets samarbetspartners nätverk och för samarbetspartner en möjlighet att lägga upp länkar till egna arbetslivskopplade tjänster på Arbetsmarknadstorget.

Arbetsmarknadstorgets viktigaste mål är att förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga arbetsplatser. För arbetssökande betyder det här att det så snabbt som möjligt går att hitta en ny arbetsplats och för arbetsgivare betyder det att en kompetent sökande hittas till en ledig arbetsplats så snabbt som möjligt. I framtiden förbättras matchningen tack vare att partnerföretag tillför arbetsplatser och utbildningsmöjligheter till tjänsten.

Tack vare Arbetsmarknadstorget kommer sakkunniga från runtom i världen till Finland

Arbetsmarknadstorgets engelskspråkiga version byter på hösten namn till Job Market Finland. Tjänsten fungerar i framtiden som en skild kanal för att få internationella sakkunniga till Finland.
Ett samarbete har börjat med Talent Boost-programmet som verkar under arbets- och näringsministeriet och är inriktat på att locka internationella sakkunniga. Nu skissar vi fram konkreta former på hur Job Market Finland i framtiden kan på bästa möjliga sätt öka kunskap om Finland på de internationella marknaderna för sakkunniga. I praktiken kan tjänsten bland annat föra fram arbetsplatser och karriärmöjligheter i Finland och berätta om de bästa sidorna med att arbeta i Finland.
Talent Boost-nätverksdagarna, där behov och förhoppningar kunde diskuteras, gav fart åt samarbetet. Intressegrupper hade en chans att lyssna och framför allt ställa frågor om utvecklingen kring Job Market Finland.

Med hjälp av gränssnitt är partnerna en del av Arbetsmarknadstorgets helhet

Till utvecklingsarbetet av Arbetsmarknadstorget hör att förnya tekniska gränssnitt eller göra helt nya. Med hjälp av gränssnitten kan Arbetsmarknadstorgets företagspartner tillföra egna arbetsplatser eller utbildningsinformation till Arbetsmarknadstorget, samt utnyttja information som redan finns på Arbetsmarknadstorget.
Inom gränssnittsarbetet har man utvecklat främst arbetsplatsuppgifternas import-gränssnitt, följt av ett export-gränssnitt. Gränssnittsarbetet görs i samarbete med intressegrupper och samarbetspartner som kommer att använda dem i framtiden, så att gränssnittet så brett som möjligt motsvarar behoven för både Arbetsmarknadstorget och arbetsgivare, dataföretag samt andra intressegrupper. I gränssnittsarbetet beaktar man möjligheterna inom modern teknologi samt agil utveckling utifrån feedback. För dataföretagens aktörer ordnas en workshop om utvecklingen av gränssnittet fredag 17.5.2019.

Elektroniska tjänster för person- och företagskunder på Arbetsmarknadstorget

Till Arbetsmarknadstorget byggs som bäst helt nya, lättanvända e-tjänster för person- och företagskunder. Dessa tjänster kommer ersätta de nuvarande egna e-tjänsterna på te-tjänster.fi. Exempelvis kommer i framtiden en arbetslös meddela sig som arbetssökande via e-tjänsterna på Arbetsmarknadstorget.
Förnyelsen av e-tjänsterna är en del av TE-digi-projektets förnyelse av kundhanteringen. De förnyade tjänsterna uppskattas tas i bruk senast 2021.
E-tjänsterna borde vara enkla och klara för kunderna att använda och man borde lätt få tillgång till sina egna uppgifter. Att man i tjänsten får en smidig kundupplevelse är oerhört viktigt och därför har de nya tjänsterna redan från början skapats tillsammans med kundgrupper som representerar personkunder och företagskunder.

Ytterligare information:
Mikko Rantahalme, projektdirektör, TE-digi, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi