Arbetarskyddsmyndigheterna påminner: Samma arbetsvillkor för sommarjobbare som för andra anställda

16.5.2019

Det börjar bli dags att ingå avtal om sommarjobb igen. I detta sammanhang är det bra att komma ihåg att sommarjobbare berörs av samma arbetsvillkor som andra anställda. Arbetarskyddsmyndigheten har utfört inspektioner under tidigare somrar, och under dessa inspektioner har det framkommit brister av många olika slag. T.ex. har det gjorts ensidiga förändringar i arbetsschemat så att överenskomna arbetsturer ställts in då vädret är kallare och arbetstagaren har tvingats göra överlånga arbetsskift i sommarhettan. Det har också förekommit brister i arbetsgivarens introduktion i arbetet och i förebyggandet av risken för våld.

Arbetsgivaren har också ansvaret för att övervaka den unga arbetstagaren. Unga arbetstagare ska få en grundlig introduktion till sina arbetsuppgifter och praxis på arbetsplatsen.
Farligt arbete som utförs av personer under 18 år ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten. Det är arbetsgivaren eller läroinrättningen tillsammans med arbetsgivaren som har ansvaret för att göra anmälan. Arbetstagaren har rätt att få ett arbetsintyg på begäran efter att anställningsförhållandet har tagit slut.

Arbetsgivaren ska utreda och eliminera riskfaktorer i arbetet i mån av möjlighet.

Nattarbete är förbjudet för personer under 18 år.

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning håller öppet på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9.00–15.00.

Mer info:

Samma arbetsvillkor gäller sommarjobbare, Arbetarskyddsförvaltningens meddelande 18.4.2019, tyosuojelu.fi

Läs också:

Anställningsförhållanden

Sommarjobb