Sysselsättningsöversikten för april: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade

23.5.2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 229 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 25 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 700. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 63 100, vilket är 17 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 87 600, dvs. 11 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 900 färre än i april i fjol, dvs. sammanlagt 28 400. I januari–april avslutades i genomsnitt 65,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 68 800 nya lediga jobb, dvs. 8 700 fler än i april förra året. Allt som allt fanns det i april 144 700 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, dvs. 23 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 129 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 200 färre än ett år tidigare. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 28 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,2 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än i april i fjol. 

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i april, ANM:s meddelande 23.5.2019, tem.fi