Tjänsten Sysselsätt skickligt ger företagare råd i anskaffning av arbetskraft samt i arbetsgivarskap

Sysselsätt skickligt är en kostnadsfri tjänst som ger företagare råd i frågor som berör anskaffning av arbetskraft och arbetsgivarskap. Servicen erbjuds av TE-byrån och är kostnadsfri för företagare.

Tjänsten Sysselsätt skickligt ger dig personlig sparrning i olika sätt att skaffa arbetskraft. Du lär dig att använda tjänster avsedda för rekrytering och för att köpa eller hyra arbete.

Du lär dig dessutom att fungera som arbetsgivare. En konsult hjälper dig utifrån ditt företags situation och ger dig så konkreta råd som möjligt.

Den primära målgruppen är ensamföretagare och små företag. Tjänsten är tillgänglig i hela Finland.

Du får närmare upplysningar via adressen tyollista.taidolla@te-toimisto.fi eller direkt av de privata  serviceproducenterna som genomför servicen.

Mer info på webbsidan:

Tjänsten Sysselsätt skickligt