JoBittis svenskspråkiga jobbsökargrupper och CV-workshoppar tar inte för närvarande emot nya deltagare

JoBittis svenskspråkiga jobbsökargrupper och CV-workshoppar på webben, tar inte fr.o.m. den 7.6.2019 emot nya deltagare. 

JoBittis jobbsökargrupper och CV-workshoppar på webben är tjänster som TE-tjänsternas TE-kundservice-center erbjudit.

JoBittis finskspråkiga grupper fortsätter som förut och du hittar mer info om dem via länken nedan.

Mer info

JoBittis finskspråkiga webbsidor