En ny regering och ministrar har utnämnts

12.6.2019

Den nya regeringen leds av statsminister Antti Rinne (sdp).

Arbets- och näringsministeriets nya ministrar är arbetsminister Timo Harakka (sdp) och näringsminister Katri Kulmuni (c).

I och med det nya regeringsprogrammet kommer det att ske vissa ändringar i sysselsättningsåtgärderna och -lagarna i landet.

I regeringsprogrammet står det bl.a. att de skyldigheter och nedsättningar av arbetslöshetsförmåner som ingår i aktiveringsmodellen ska slopas, när det har fattats beslut om åtgärder som har motsvarande sysselsättningseffekter. En sysselsättningssedel ska tas i bruk och användningen av lönesubvention i företag ska öka betydligt, enligt regeringsprogrammet.

Mer info

Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019, vn.fi

Rinnes regering utnämndes, nyhet 6.6.2019, vn.fi

De nya ministrarna utnämnda, nyhet 6.6.2019, tem.fi