Arbetarskyddet rekommenderar pauser för att orka arbeta vid värmebölja

18.6.2019

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarnas exponering för värmeförhållanden som skadar eller äventyrar arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. Det är arbetsgivarens skyldighet att genom tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 grader när utomhustemperaturen ligger under 25 grader. Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överskrider 28 grader ska den tid som arbetstagarna exponeras för hetta begränsas.

Vid lätta och medeltunga arbeten är det vedertagen praxis att ta en paus på tio minuter varje timme eller att till exempel periodvis utföra annat arbete i svalare rum när temperaturen på arbetsplatsen överstiger 28 grader. När temperaturen stiger över 33 grader är den motsvarande tiden 15 minuter. Vid ännu högre temperaturer och vid tungt fysiskt arbete ska särskilda skyddsåtgärder vidtas. Hit hör till exempel att risken för värmesjukdomar och användningen av särskild skyddsutrustning utreds och att man ofta tar pauser.

Det första man ska göra för att minska värmebelastningen på arbetsplatsen är att isolera värmekällorna och vidta tekniska lösningar i anslutning till ventilationen. Det finns anledning att till exempel förhindra direkt solljus genom fönstret. Olika kylningsmaskiner kan också underlätta arbete vid en värmebölja.

Arbetstagarna kan själva minska värmebelastningen genom att välja lämplig och inte åtsittande klädsel för arbetet och genom att dricka tillräckligt. I praktiken innebär detta att man dricker till exempel 1-2 dl vatten eller svag saft 3-4 gånger per timme. Om man inte ersätter vätskeförlusten till följd av svettning genom att dricka torkar organismen. Uttorkning belastar blodcirkulationen, höjer de inre organens temperaturer och ökar risken för plötsliga värmesjukdomar. I värsta fall kan detta leda till att man svimmar av värmen eller rentav drabbas av värmeslag.

Mer info på Arbetarskyddsförvaltingens webbplats

Temperaturförhållanden 

Pauser och kylning hjälper dig att orka arbeta vid värmebölja, Arbetarskyddsförvaltingens meddelande 25.7.2016, tyosuojelu.fi