Likabehandling och jämställdhet är våra grundläggande värden

25.6.2019

Vi satsar på likabehandling och jämställdhet på vår arbetsplats. Det innebär likabehandling av arbetstagarna oberoende av arbetsuppgifter eller regionalt läge.

Det syns bl.a. i vår plan för likabehandling och jämställdhet att vi binder oss vid dessa värden. Utgående från planen för vi tillsammans uppgjorda målsättningar framåt inom flera olika delområden i arbetet. T.ex.:

  • Personalen består av personer i olika åldrar med en sådan utbildning som uppgifterna kräver.
  • Vårt avlöningssystem säkrar att det för lika arbete betalas lika lön.
  • Målsättningen är att trakasseri och annan osakligt behandling inte förekommer. I fall trakasseri förekommer, ingrips det direkt.
  • Vi stöder samordnandet av arbetet med familjelivet samt arbetstagarnas arbetshälsa. I praktiken innebär det här t.ex. flexibla arrangemang som gäller arbetstider samt möjligheter till distansarbete.

Övriga delområden som nämns i vår plan är ledarskap och arbetsförhållanden, jämn fördelning av arbetsuppgifter samt introduktion för arbetstagare och möjligheter att avancera.

Målsättningen med förverkligandet av planen är att då arbetstagarna mår bra, fungerar också arbetsplatsen bättre. Då det gäller likabehandling och jämställdhet, är det frågan om samtliga arbetstagares välmående.