Norra Österbottens TE-byrå har hand om rådgivnings- och utlåtandeärenden då det gäller utländska vildbärsplockare

3.7.2019

Det anländer årligen ca 4000 utländska vildbärsplockare till Finland, största delen av dem kommer från Thailand. Tillsammans med de utländska vildbärsplockarna kommer ca 300 arbetstagare med uppehållstillstånd (t.ex. personer som letar reda på bärplatser och kockar) till Finland. Från Ukraina och Ryssland väntas ett hundratal vildbärsplockare anlända till Finland.

Plockarna står inte i ett anställningsförhållande till bäruppköparna och de är inte heller företagare. De utländska vildbärsplockarna plockar bär i Finland från juli till september-oktober.

I Finland har arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten hand om rådgivnings- och utlåtandeärenden i frågor som berör utländska vildbärsplockare och insamlare av andra naturprodukter. TE-byrån ger bl.a. utländska vildbärsplockare samt företag som bjuder in bärplockare råd i följande ärenden:

  • vägledning till rätt myndighet
  • skötsel av ärenden med olika myndigheter
  • skyldigheter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten ger rådgivning på finska och engelska. Man strävar till att besvara frågorna under tjänstetid och så fort som möjligt. Frågor kan skickas till:

marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi

Som hänför sig till ämnet:

De centrala arbetsvillkoren och lönerna för bärplockning 2019, arbetarskyddsförvaltningen webbplats

Norra-Österbottens arbets- och näringsbyrås sida om utländska arbetstagares bärplockning i Finland (på finska)

Broschyrer:

Tietoa ulkomaalaisille metsämarjanpoimijoille (pdf)

Information to wild berry pickers from abroad (pdf)