Skatteinfo för nya företagare eller personer intresserade av företagande

9.7.2019

Skatteförvaltningen ordnar i september två webbseminarier avsedda för alla nya företagare eller personer som är intresserade av företagande.

• 5.9.2019 skatteinfo för nya företagare, info bl.a. om hur skatter ska deklareras och betalas samt om förskottsskatter

• 17.9.2019 grundläggande information om momsbeskattning

Seminarierna är på finska och avgiftsfria.

Läs mera och anmäl dig
Evenemang och webbseminarier (på finska, vero.fi)

Svenskspråkigt webbseminarium från 11.4.2018 samt övrigt material för nya företagare (vero.fi)