Tilläggsansökan till högskolorna pågår

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 1.7.−14.8.2019.

Utbildiningar i tillläggsansökan

Det finns främst studieplatser vid yrkeshögskolor.

Gör din ansökan i tid

Ansökningstiderna varierar enligt utbildning. Ansökningstiden kan utgå redan före 14.8.

Gör din ansökan så här

  • Du kan fylla i flera ansökningsblanketter i tilläggsansökan.
  • Du kan söka till ett obegränsat antal utbildningar.
  • Utbildningarnas ordning på ansökningsblanketten har ingen betydelse.

Antagningsresultaten
Du får information om antagningsresultatet skilt av varje högskola.

OBS!
Om du i höstens gemensamma ansökan har tagit emot en studieplats, kan du inte ta emot en ny studieplats i tilläggsansökan.

Blev du utan högskoleplats? Läs mera om andra alternativ på Studieinfos webbplats 

Ytterligare info

Studieinfos ingångssida

Utbildningsrådgivningens telefonservice

Utbildningsrådgivningen på Facebook