Stöd till företagare inom turism – Turismdeal

15.7.2019

Turismdeal är ett åtgärdsprogram för matchningen av arbetskraft i turistbranschen, med hjälp av programmet kan man främja att kunnande arbetskraft hittas i rätt tid till rätt plats.

Bakom projektet är bristen på kunnande arbetskraft som råder inom turism- och restaurangbranschen. Orsaker är bl.a. problem med matchning och inkomstfällor, branschens lönebetalningsförmåga, oregelbundna och säsongsmässiga arbeten samt problem angående boende. I och med branschens tillväxt ökar behovet av kunnande arbetskraft till en hörnsten av framgång.

År 2018 sökte man lösningar på att bättre matcha arbetsplatserna och arbetstagarna inom turism med hjälp av piloter och prövningar. År 2019 har man tagit lärdomar från dessa i bruk. På så sätt hittar vi nya innovativa sätt att uppfylla servicelöftet inom turismen vid TE-byråerna och NTM-centralerna.

På sidan nedanför presenteras Turismdeal-projektet noggrannare. På sidan har man också samlat ihop pågående avgiftsfria prövningar och länkar till tjänsteleverantörernas sidor, varifrån man kan delta.

Till Turismdeal-sidan

NTM-centralen i Norra Österbotten genomför åtgärdsprogrammet som ett riksomfattande projekt. Kontakta oss om vi kan hjälpa dig att söka kunniga arbetstagare till din säsong!

Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder