Sysselsättningsöversikten för juli: Antalet arbetslösa minskade och antalet nya lediga jobb ökade

20.8.2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juli sammanlagt 268 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 15 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 14 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 65 100, vilket är 11 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 93 500, dvs. 5 500 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 500 färre än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 36 700.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 52 700 nya lediga jobb, dvs. 4 500 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 100 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 8 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli deltog 101 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 700 färre än ett år tidigare.

I slutet av juli fanns det i hela landet 16 100 permitterade, vilket är 1 200 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. 

Enligt Statistikcentralen var sysselsättningsgraden 74,5 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än i juli i fjol. Arbetslöshetsgraden var 6,0 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juli, ANM:s meddelande 20.8.2019

Sysselsättningsöversikt för juli 2019.