En ny version av Arbetsmarknadstorget tas i bruk i början av september

21.8.2019

Redan i början av september kan Arbetsmarknadstorgets användare vänta sig en tjänst som ser helt annorlunda ut än för närvarande. De största förändringarna jämfört med den nuvarande versionen kommer att vara ett nytt användargränssnitt som planerats tillsammans med kunderna och möjligheten för användare som söker en ny arbetsplats att bläddra bland lediga arbetsplatser också utan att logga in.

Den viktigaste förnyelsen för arbetsgivarens del är att arbetsgivaren i fortsättningen kan söka lämpliga arbetstagare i Arbetsmarknadstorget med hjälp av sökkriterier utan att behöva publicera någon arbetsplatsannons.

Arbetsmarknadstorget får situationsbaserade guider över tillgänglig offentlig service (t.ex. helheterna ”Intresserad av att sysselsätta mig själv” och ”Arbetslös eller håller på att bli arbetslös” för personkunder samt helheterna ”Jag vill anställa någon” och ”Jag vill utveckla min personal” för arbetsgivarkunder). Som hjälp inför yrkesval erbjuds yrkes- och yrkesområdesbeskrivningar samt intervjuer med yrkesutövare från olika områden. Även dessa tjänster är tillgängliga utan inloggning.

I samband med att den nya versionen tas i bruk förnyas också Arbetsmarknadstorgets utseende.

Profiluppgifter överförs automatiskt

Hittills har Arbetsmarknadstorget bestått av två projektwebbplatser som färdigställts i olika etapper: innehålls- och nyhetswebbplatsen tyomarkkinatori.fi samt arbetssökningswebbplatsen hakupalvelu.tyomarkkinatori.fi. I samband med förnyelsen i september slås dessa två samman till en enda kundorienterad webbtjänst.

Profiluppgifter om personer som tidigare använt tjänsten överförs automatiskt till den nya webbplatsen. På samma sätt överförs alla arbetsplatser i den gamla söktjänsten till den nya tjänsten.

I samband med den första inloggningen till den nya tjänsten ska användarvillkoren godkännas på nytt.