Jobbmarknads gamla Söktjänst stängs fredagen den 30.8. - den nya Jobbmarknad öppnas nästa vecka

29.8.2019

Betaversionen av Arbetsmarknadstorgets Söktjänst som togs i bruk våren 2018, stängs fredagen den 30.8.2019. Arbetsmarknadstorgets testversion som ersätter söktjänsten publiceras genast följande vecka, men där emellan kommer det att vara några dagar då ingendera tjänsten är i bruk.

Betaversionen för Arbetsmarknadstorgets Söktjänst publicerades våren 2018 i en testmiljö, där det var möjligt att testa en helt ny metod som baserar sig på kompetens när det gäller att hitta ett jobb eller en arbetstagare. Vi bad människorma testa och ge respons. Under det senaste en och ett halvt året har vi fått en otrolig mängd utvecklingsförslag att bearbeta.

Så småningom tas utvecklingsförslagen i bruk också för slutanvändarna. I början av september tas en platssökningsfunktion som inte kräver inloggning i bruk. I regel förflyttas ändå den nuvarande Söktjänstens funktionalitet som sådan över till den nya testversionen, dvs största delen av förbättringsförslagen tas i bruk i ett senare skede.

Via Söktjänsten respons av användarna

Trots att betaversionen inte är klar, har Söktjänsten fått rikligt med användare. För närvarande har över 16 000 människor loggat in i tjänsten och det finns närmare 5000 aktiva jobbsökarprofiler samt närmare 22 000 platsannonser. Samtliga profiler och platsannonser förflyttas till det nya Arbetsmarknadstorgets testversion.

Nu har Söktjänsten som sådan nått slutet på sin livscykel, eftersom veckan som börjar den 2.9.2019 offentliggörs en ny testversion av Arbetsmarknadstorget.
Man har i den här tjänsten integrerat funktionerna från den gamla Söktjänsten som en del av en mer omfattande webbtjänst

Mer om Arbetsmarknadstorgets testversion

En ny version av Arbetsmarknadstorget tas i bruk i början av september