Arbetssökandes Suomi.fi-meddelanden i användning 9.9.2019

4.9.2019

Som användare av tjänsten Suomi.fi-meddelanden kan du i fortsättningen få de flesta brev från TE-tjänster elektroniskt (bl.a. jobberbjudanden och begäran om utredning av arbetslöshetsskydd).

Genom att använda meddelandetjänsten får du dokumenten från TE-tjänsten snabbare. Användare av meddelandetjänsten har redan tidigare haft möjligheten att elektroniskt ta emot det arbetskraftspolitiska utlåtandet från TE-byrån. TE-tjänsterna kan skicka dokument till Suomi.fi-tjänsten, som Befolkningsregistercentralen ansvarar för.

Suomi.fi-meddelanden är en datasäker kanal för kommunikation med organisationer inom den offentliga förvaltningen. Alla meddelanden och deras bilagor går längs en datasäker krypterad rutt.

Tjänstens användare identifieras med stark identifikation (bankkoder, mobilcertifikat).

Du måste samtycka till den elektroniska kommunikationen för att börja använda tjänsten. Samtycket gäller alla myndigheter som har gått med i meddelandetjänsten.

Läs mer om ämnet och börja använda tjänsten på adressen suomi.fi/meddelanden. Det finns även en mobilapp för tjänsten. Som användare av tjänsten får du en anmälan per e-post och i mobilappen när det finns ny information åt dej i tjänsten. TE-tjänsternas dokument skickas på papper under övergångstiden, också när du använder meddelandetjänsten. Obs! Exempelvis beslut om startpenning skickas framöver per traditionell post.