Höstens gemensamma ansökan till finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet pågår den 4-18.9.2019

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 4 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 18 september kl. 15. 

Ansökan lämnas in på adressen 

Studieinfo.fi.

De utbildningar som ingår i höstens gemensamma ansökan är för det mesta finskspråkiga. Flest studieplatser finns på yrkeshögskolornas social- och hälsoområde.

Den sökande kan söka till sex ansökningsmål i den gemensamma ansökan. Ansökningsmålen skall sättas i prioritetsordning på ansökningsblanketten. I höst tar yrkeshögskolorna för första gången i bruk det gemensamma digitala urvalsprovet. Den sökande väljer plats och tidpunkt för deltagande i urvalsprovet på ansökningsblanketten.

Sammanlagt 21 yrkeshögskolor och tre universitet erbjuder utbildning i höstens gemensamma ansökan. Ca 60 procent av studieplatserna är reserverade för förstagångssökande.