Företagsbarometern: Det uppstår färre nya arbetstillfällen hos små och medelstora företag

13.9.2019

Andelen små och medelstora företag som minskar sina investeringar är större än andelen företag som ökar investeringarna. Förväntningarna på konjunkturutvecklingen och omsättningen för det egna företaget är positiva, men inte lika höga som förut. Uppgifterna framgår av den färska SMF-företagsbarometerundersökning som drygt 6 000 små och medelstora företagare deltog i. 

Barometerundersökningen har gjorts på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

En avtagande ekonomisk tillväxt och osäkerheten inför den kommande utvecklingen försämrar förväntningarna på utvecklingen av personalantalet kraftigare än tidigare: förväntningarna på personalutvecklingen är sämre än förväntningarna på den allmänna ekonomiska tillväxten.

– De små och medelstora företagen har också fortsättningsvis behov av att öka personalen, men det behövs ytterligare incitament för att sysselsättningsmålen ska kunna nås, säger chefsekonomen Mika Kuismanen från Företagarna i Finland.

Mer info

SMF-företagsbarometern: Tillväxten fortsätter, men investeringarna släpar efter