Arbetsministern: Sysselsättningspaketet påskyndar sysselsättningen och ökar delaktigheten

19.9.2019

— Vid regeringens budgetmangling har vi kommit överens om betydande satsningar på att främja sysselsättningen. Det övergripande sysselsättningspaketet påskyndar sysselsättningen och de arbetssökande erbjuds service som tillgodoser deras individuella behov, berättar arbetsminister Timo Harakka.

Med hjälp av sysselsättningspaketet kan allt fler partiellt arbetsföra och långtidsarbetslösa bli delaktiga i samhället genom arbete, utbildning eller service som skräddarsys enligt hans eller hennes behov.

Snabbverkande lösningar söks för att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft genom ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

— Målet med sysselsättningspaketet är att få Finland in på samma spår som de andra nordiska länderna och på ett systematiskt sätt höja sysselsättningsgraden genom att satsa på sysselsättningstjänsterna i likhet med grannländerna. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa förutsättningarna för välfärdssamhället på 2030-talet, betonar arbetsminister Harakka.

— De viktigaste delarna av sysselsättningspaketet har beretts i underarbetsgrupperna till ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen.  Arbetet har i betydande grad stött beredningen av regeringens sysselsättningspaket och det fortsätter nu mot vårens ramförhandlingar. Arbetet har precis inletts, konstaterar arbetsminister Harakka.

Regeringen ökar anslagen för sysselsättning, lockande av internationella experter och integrering av invandrare med nästan 300 miljoner euro.

Mer info

Arbetsministern: Sysselsättningspaketet påskyndar sysselsättningen och ökar delaktigheten, ANM:s meddelande 18.9.2019, tem.fi