Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande över 10 000 färre än ett år tidigare

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 232 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 10 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 36 300.

  • Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 400. Det är 9 900 färre än ett år tidigare.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 87 200. Det är 4 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 800 färre än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 29 600.
  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 67 500 nya lediga jobb. Det är 8 500 fler än i augusti i fjol.
  • Allt som allt fanns det i augusti 118 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 600 fler än för ett år sedan.
  • I slutet av augusti deltog 112 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 300 färre än ett år tidigare.
  • I slutet av augusti fanns det i hela landet uppskattningsvis 12 300 permitterade, vilket är 500 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,1 procent
  • Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Ytterligare upplysningar:

Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

ANM:s sysselsättningsöversikt

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner