Verkställandet av regeringens sysselsättningspaket inleds med försök i städerna

25.9.2019

Vid budgetmanglingen kom regeringen överens om betydande satsningar på att främja sysselsättningen. På detta sätt får arbetssökande hjälp att hitta jobb snabbare och de erbjuds tjänster som är anpassade efter deras individuella behov. Sysselsättningspaketets mål är att systematiskt höja sysselsättningsgraden genom satsningar på sysselsättningstjänsterna på samma sätt som i andra nordiska länder.

Regeringen stärker städernas roll i sysselsättningstjänsterna genom att på våren 2020 inleda försök som innebär att en del av arbets- och näringsbyråernas kundansvar överförs på städerna. Synergi uppstår när statens och städernas kunnande, resurser och service samordnas. Städerna förväntas göra ekonomiska satsningar på försöken. På detta sätt kan bättre servicenivå och effektiv servicevägledning uppnås. Försöken ska pågå i cirka 2,5–3 år.

Vid försöken fås ett särskilt mervärde genom att städerna övertar ansvaret för de arbetssökande som utöver sysselsättningsservice dessutom behöver sektorsövergripande tjänster. Därigenom förbättras möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller som har en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.
– Med tanke på framgången är det viktigt att vi samordnar statens sysselsättningskunnande med kommunernas social- och hälsovårdstjänster och utbildning, betonar arbetsminister Timo Harakka.

Mer info

Verkställandet av regeringens sysselsättningspaket inleds med försök i städerna, ANM:s meddelande 25.9.2019, tem.fi