Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 6.10.2019 kl. 8-13

3.10.2019

I de Suomi.fi-tjänster som använder Befolkningsdatasystemet kan det förekomma korta avbrott 6.10.2019 kl. 8-13. Avbrotten kan påverka följande tjänster:

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-nättjänsten

Avbrotten beror på servicearbeten i Befolkningsdatasystemet. Avbrotten inverkar inte heller på Katso-koderna.