Arbetslivsbarometern 2018: Äldres arbetsförmåga har utvecklats i bättre riktning

14.10.2019

Arbetsförmågan hos de äldsta arbetstagarna i förhållande till arbetets fysiska och psykiska krav har förbättrats sedan övergången till 2000-talet.

Erfarenheten att arbetet är psykiskt belastande har under samma tid ökat framför allt i de yngsta åldersgrupperna.

Även om arbetslivet förändras intensivt har erfarenheterna av arbetet hållit sig överraskande lika.

Skillnaderna i arbetsbelastning är stora mellan de socioekonomiska grupperna och löntagarna som arbetar inom olika sektorer. 

Arbetslivsbarometern

  • en enkätundersökning riktad till löntagare
  • har genomförts sedan 1992
  • ger information om hur löntagarna upplever arbetslivskvaliteten

Mer info

Arbetslivsbarometern 2018: Äldres arbetsförmåga har utvecklats i bättre riktning, ANM:s pressmeddelande 14.10.2019, tem.fi

Sammanfattning av slutrapportens nya resultat (på finska) pdf 

Arbetslivsbarometern 2018 – Slutrapport (på finska)