En ung person som inträder på arbetsmarknaden kan förvänta sig arbeta i 32 år och vara arbetslös i fyra år enligt ANM:s analys

15.10.2019

Arbets- och näringsministeriets nya analys visar att en ung 18-årig person som inträder på arbetsmarknaden kan under sin karriär förvänta sig arbeta i 32,5 år och vara arbetslös i 4,1 år.

Den förväntade tiden i arbete har ökat, framför allt antalet förväntade arbetsår bland äldre har ökat med flera år sedan 1990-talets lågkonjunktur. Enbart under 2010-talet har den förväntade tiden i arbete för en 50-åring vuxit med cirka ett år.

År 2017 översteg den förväntade livstiden utanför sysselsättning den förväntade tiden i arbete redan vid en ålder av 29 år. Samtidigt väntade en arbetslöshet under karriären på i genomsnitt över fyra år på varje ung person som inträder på arbetsmarknaden.

Mer info

ANM:s analys: En ung person som inträder på arbetsmarknaden kan förvänta sig arbeta i 32 år och vara arbetslös i fyra år, ANM:s meddelande 14.10.2019, tem.fi