Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i september

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 600.

  • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 226 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 6 000 färre än ett år tidigare.
  • Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 62 600, vilket är 7 800 färre än ett år tidigare.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 86 200, dvs. 2 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 200 färre än i september i fjol, dvs. sammanlagt 27 900.

Antalet nya lediga jobb ökade

  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september 65 400 nya lediga jobb, dvs. 14 900 fler än i september i fjol.
  • Allt som allt fanns det i september 121 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 21 000 fler än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden 5,9 procent

  • Sysselsättningsgraden var 72,7 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än i september i fjol.
  • Arbetslöshetsgraden var 5,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Arbetslösa arbetssökande -6000, arbetslöshetsgraden -0,4, lediga jobb +21000

Ytterligare upplysningar

Konsultativ tjänsteman Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats