FPA:s och TYJ:s kampanj: Så här förenar du arbete och arbetslöshetsförmåner

24.10.2019

Vet du hur den jämkade arbetslöshetsförmånen fungerar ?

FPA och Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ) har en gemensam kampanj där man informerar om hur den jämkade arbetslöshetsförmånen fungerar. Kampanjens syfte är att sprida information om hur man vid sidan av tillfälligt arbete kan få en arbetslöshetsförmån. Kampanjen riktar sig speciellt till unga.

Det är vanligt med tillfälliga jobb

Om en person som har en arbetslöshetsförmån får ett deltidsarbete eller ett kortjobb jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen. År 2018 betalades jämkad arbetslöshetsförmån till 36 % av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning. Av dem som hade arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA fick 21 % jämkad arbetslöshetsförmån i fjol.

Sammanjämkningen av lön och arbetslöshetsförmån underlättades i början av april. Från 1.4.2019 har lönen inverkat på arbetslöshetsförmånen först då den betalats ut. Tidigare beaktades lönen enligt tidpunkten då den intjänades och inväntandet av löneuppgifterna fördröjde utbetalningen av arbetslöshetsförmånen.

Mer info

Det går att kombinera arbete med arbetslöshetsunderstöd (elamassa.fi)