Effekterna av aktiveringsmodellen har nu bedömts

6.11.2019

Det är svårt att skilja mellan aktiveringsmodellens sysselsättningseffekter och effekten av det förbättrade konjunkturläget. Därför ger rapporten inget exakt siffervärde för sysselsättningseffekterna.

Aktiveringsmodellen ökade de ekonomiska incitamenten för arbetslösa att ta emot kortvariga arbeten och använda sysselsättningsfrämjande tjänster. I fråga om det senare är aktiveringsmodellens effekt enligt rapporten relativt tydlig. Arbetslösa sökte sig till tjänster som uppfyllde villkoren i aktiveringsmodellen. Ofta var dessa tjänster kortvariga.

Byråerna mötte det ökade servicebehovet genom att öka utbudet av tjänster. Trots detta förhöll byråernas personal sig mycket kritiskt till modellen. Det ansågs inte vara ett arbetskraftspolitiskt ändamålsenligt sätt att förbättra sysselsättningen. Aktiveringsmodellen ansågs uppmuntra till falsk aktivitet som inte baserar sig på kundernas behov eller motivation.

Meddelandet i sin helhet och arbetsminister Timo Harakkas utlåtande:

Arbets- och näringsministeriets meddelande (på svenska 5.11.2019)

Aktiveringsmodellens konsekvenser för arbetslösa och arbets- och näringsbyråernas verksamhet (på finska)