På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019 -du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster.

8.11.2019

På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar inte vår brevpostutdelning 11.-24.11.2019. Strejken stör troligen postutdelningen  en längre tid p.g.a. postanhopningen i utdelningscentren.

Du kan sköta ärenden tryggt via e-tjänsten

I E-tjänster kan du följa med såväl tidsgränsgällande och kontakter som kräver reagering såsom din sysselsättningsplan i realtid.

E-tjänster

Företagare/arbetsgivare kund

Du noterar väl, att strejken inte påverkar givna tidsgränser för ansökningar om lönesubvention, de skall bara anlända inom tidgränsen i beslutet . 

Sök utbetalning (keha-keskus.fi)

Våra telefontjänster betjänar dig normalt

TE-telefonservice

Vi informerar mer, då vi får aktuell information från posten om strejkens påverkan.

Läs även:

Posten tvingar sina arbetstagare til omfattande strejker (pau.fi)

På finska: Näin postin lakko vaikuttaa: Paketit uhkaavat viivästyä useita päiviä, kirjeet menevät perille ehkä vasta ensi vuonna (yle.fi)

PAU.s strejker försvårar postutgången i hela landet- tidningsutdelningen av tidningar, lager- och frakttjänsterna samt Postis serviceställen fungerar på normalt sätt (posti.fi)