Katso-identifieringen upphör 27.11.2019 - övergå till Suomi.fi -identifikation och fullmakt

publicerad 14.11.2019, uppdaterad 25.11.19

Användningen av Katso-identifieringen i e-tjänsterna för företag och arbetsgivare upphör 27.11.2019. Efter det här är Befolkningsregistercentralens Suomi.fi -identifikation och fullmakt i bruk.

Efter den 27.11.2019 är det inte längre möjligt att logga in i e-tjänsterna med Katso-koder - för inloggning krävs stark personlig autentisering, till exempel bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Vissa kundgruppers hantering av behörigheter i Katso-tjänsten fortgår ännu under år 2020.

Till denna kundgrupp hör organisationer vars representanter inte är registrerade i handelsregistret, som exempelvis församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Mer info

Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten i e-tjänsterna den 22.11.2019 (på finska)