Inkomstregistrets inverkan på ansökan av inkomstrelaterad dagpenning

15.11.2019

Arbetslöshetskassorna kommer att få löneuppgifter från inkomstregistret fr.o.m. den 1.1.2020. Detta innebär att man i fortsättningen inte behöver bifoga så mycket information till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsgivarna har anmält uppgifter om betalda löner till inkomstregistret fr.o.m. början av år 2019.  

I och med inkomstregistret söker arbetslöshetskassorna löneuppgifterna för en medlem som ansöker om arbetslöshetsskydd i första hand från inkomstregistret. Detta innebär att arbetsgivaren i de flesta fall inte längre behöver fylla i ett skilt löneintyg då en person blir arbetslös.

Arbetslöshetskassan använder löneuppgifterna för att räkna ut storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen och för att undersöka rätten till dagpenning.

Man kommer också i fortsättningen att be om uppgifter om löne- och anställningsförhållandet, då tillräckliga uppgifter saknas i inkomstregistret samt då uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för att man ska kunna behandla ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Mer info

Så här inverkar inkomstregistret på ansökan av inkomstrelaterad dagpenning (tyj.fi) (på finska)